Definition

Sår

Vulnus, primärläkande sår, till exempel operationssår, är sår utan vävnadsdefekter. Sårkanterna läggs emot varandra och sutureras.

Ulcus, sekundärläkande sår, till exempel bensår och trycksår, är vävnadsdefekter som måste utfyllas för att såret ska kunna läka (Handbok för hälso- och sjukvård).

Trycksår

Trycksår definieras som ”en lokal skada i huden förorsakad av störning av blodtillförsel till området oftast orsakad av tryck, skjuv eller friktion eller en kombination av dessa faktorer” (Dealey 1994).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård