Delegring av sårbehandling

Då en omläggning delegerats ska patientansvarig sjuksköterska se såret regelbundet och vid försämring.

Checklista för delegering av sårbehandling  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård