Dokumentation

En vårdplan ska upprättas av ansvarig sjuksköterska. Där ska framgå vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras, när uppföljning ska ske och av vem, .

Uppföljning av resultatet utifrån planerad omvårdnadsåtgärd ska resultera i en uppdatering av status.

I den Nationella Vårdhandbokenlänk till annan webbplats finns beskrivet hur sårvården och status ska dokumenteras. Dokumentationsstödet i omvårdnadsjournalen i procapita är baserat på den information som finns där.

Om möjlighet finns ska såret fotograferas. Bilder av såret är en del av status och  kompletterar den skriftliga dokumentationen men kan aldrig ersätta den. Vid fotografering -  Lägg en papperslinjal längs med sårkanten. Se till att ljusförhållandena är så goda som möjligt och använd helst vit bakgrund. Se till att omgivande hud också kommer med på bilden.

Instruktion för inläggning av bilderlänk till annan webbplats i journalen. 

Manualer Procapitalänk till annan webbplats

Utbildningsfilm dokumentation av såröppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård