Förband

Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att välja lämpligt förband.

Produkter för sårbehandling finns upphandlade gemensamt för kommunerna i länet.

Om produktinformation ska ges av leverantör är syftet att informera om specifika egenskaper och handhavande av upphandlade produkter. Leverantören ska kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska för planering.  

Lathund förband 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård