Längre laddningstider än vanligt på Omsorgens handböcker den 5-6/12

 Den 5-6/12 kan Omsorgens handböcker stundvis ladda långsammare än vanligt på grund av underhåll på sidan.

Stäng meddelande

Förebyggande och tryckavlastande

Tryckavlastning ska ske genom tryckavlastande produkter eller tryckavlastning utifrån gjord riskbedömning.

Denna ska göras utifrån fastställda bedömningsinstrument, Norton och vid misstanke om nutritionsproblem, SKL-Nutritionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trycksårsbehandling ska ses som ett teamarbete där flera yrkeskategorier har ett ansvar, och där det krävs en samverkan inom hela vårdkedjan.

Förebyggande och trycksårsbehandling ska dokumenteras i en vårdplan. Vändschema bör användas om patienten inte kan röra sig själv eller kommer ihåg att röra sig själv.

Upphandlade trycksårsförebyggande produkter madrasser mm i Växjö kommun

Tryckavlastande hjälpmedel filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård