Förebyggande och tryckavlastande

Tryckavlastning ska ske genom tryckavlastande produkter eller tryckavlastning utifrån gjord riskbedömning.

Denna ska göras utifrån fastställda bedömningsinstrument, Norton , 180.1 kB, öppnas i nytt fönster. och vid misstanke om nutritionsproblem, SKL-Nutrition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trycksårsbehandling ska ses som ett teamarbete där flera yrkeskategorier har ett ansvar, och där det krävs en samverkan inom hela vårdkedjan.

Förebyggande och trycksårsbehandling ska dokumenteras i en vårdplan. Vändschema , 54.3 kB, öppnas i nytt fönster. bör användas om patienten inte kan röra sig själv eller kommer ihåg att röra sig själv.

Upphandlade trycksårsförebyggande produkter madrasser , 3.2 MB. mm i Växjö kommun

Tryckavlastande hjälpmedel film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård