Informationsöverföring mellan vårdgivare

Informationsöverföring mellan landsting och kommun

När patienten besöker specialistmottagning första gång via konsultremiss från läkare, tänk på att skicka med utdrag ur aktuell vårdplan från VO, skicka även med foton på aktuellt sår om sådana finns.

Landstinget kommer att skicka med patienten ett behandlingsförslag. , 22.1 kB, öppnas i nytt fönster.baksidan , 18.2 kB, öppnas i nytt fönster. av denna ska vi i kommunen svara inför nästa planerade återbesök.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård