Riskbedömning

Riskbedömning ska göras utifrån ett helhetsperspektiv i början av en vårdperiod oavsett om patienten bor i ordinärt eller särskilt boende.

Den ska regelbundet följas upp och vid behov kompletteras.Som stöd för det förebyggande arbetet ska det nationella kvalitetsregistret Senior Alert användas för de personer som är 65 år eller äldre.

Rutin för Senior Alert Omsorgsförvaltningen Länk till annan webbplats.

Hur ofta detta ska utföras beror på patientens tillstånd. Se www.1177.se/handboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård