Längre laddningstider än vanligt på Omsorgens handböcker den 5-6/12

 Den 5-6/12 kan Omsorgens handböcker stundvis ladda långsammare än vanligt på grund av underhåll på sidan.

Stäng meddelande

Trycksår

Det finns olika grad av ett trycksår. För närmare information läs i Handbok för hälso- och sjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, avsnitt Trycksår.  

TRYCKSÅR - Förebyggande åtgärder och behandling Material Omsorgsförvaltningen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård