TILDA medicinteknik och instruktioner

Här finns information om TILDA medicinteknik och instruktioner

På Tilda finns det möjlighet för alla som ska använda en medicinteknisk utrustning att gå in och läsa instruktioner för hur den ska användas.

Flera av våra vanligaste produkter finns här. Ibland finns det också filmer och kunskapstest.

All utrustning ska också ha en bruksanvisning och den information som finns på TILDA ersätter inte den.

TILDA på Region Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats.. När du kommer in på den sidan har du användarnamn TILDA och lösenord TILDA.

Därefter väljer du Kompetenskortsbevis och Ej klara.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2022