Basala hygienrutiner - grundläggande rutin

I samband med vård, omsorg, undersökning och behandling finns det alltid en risk att föra smittämnen mellan olika vårdtagare, då samma personal vårdar och hjälper mer än en vårdtagare.

Det är därför viktigt att tänka på hur personal kan undvika att smittämnen överförs mellan vårdtagare med hjälp av händer och kläder som användes vid vårdarbete. Genom att använda basala hygienrutiner kan smittöverföring förhindras. Även personalen skyddas mot smitta genom att använda basala hygienrutiner. Se SOSFS 2015:10länk till annan webbplats.

Basala hygienrutiner ska konsekvent tillämpas av all personal vid all vård och omsorg oberoende av boendeform, för att förebygga smittspridning.

Instruktioner för ett korrekt vårdhygieniskt arbetssätt, se Vårdhandbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handskar

Rutin för handskar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Rutiner för hälso- och sjukvård