Coronavirus Covid 19

Detta kapitel är skrivet med anledning av Coronapandemin och innehåller:

1. Vårdhygieniska riktlinjer och  

2. Råd för vård och behandling 

Kapitlet är fastställt av medicinskt ansvariga sjuksköterskor Marita Jonsson och Carina Yngvesson

Redan vid misstanke om att en omsorgstagare eller medarbetare har smittats med Covid-19 ska riktlinjerna tillämpas.

Grundläggande riktlinjen för vårdhygien

Vårdhygieniska riktlinjer Covid -19 Kronobergs län

Mer information och fler kapitel om Covid-19

Vårdhygieniska riktlinjer vid Covid-19 i Växjö kommun

Råd för vård och behandling vid Covid-19

Besöksrestriktioner

Vaccinationer mot Covid-19

Samlad information på socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Symptomkontroll

För att undvika smittspridning är symptomkontrollen avgörande!

Symptomkontroll för medarbetare

För medarbetare används denna checklista. Checklistan ska finnas med så att man redan innan man åker till jobbet kan gå igenom sin hälsa och stanna hemma även vid diffusa symptom som kan tyda på covid -19.

Symptomkontroll för omsorgstagare

Omsorgstagare ska också tillfrågas om symptom utifrån denna checklista. Många talar inte om att de har symptom utan att få frågan. Gå igenom alla symtomen. För de omsorgstagare som inte kan tala är det noggrann observation som gäller.

Frågor kring Corona

Coronatelefonen är avvecklad sedan den 10/2. Svar på många frågor återfinns på de här sidorna, t. ex. frågor som rör provtagning av omsorgstagare eller medarbetare, beställning av skyddsutrustning, handhavande av skyddsutrustning. Frågor som rör egna symptom hänvisas till 1177.

Det finns också en särskild MAS-brevlåda för frågor kring Corona OmsMas@vaxjo.se 

Vanlig influensa?

Tänk också på att tillämpa rutin för vanlig luftvägsinfluensaöppnas i nytt fönster vid influensasymptom.

Checklistor

Checklista symptomkontroll fylls i av medarbetare innan arbetspasset börjar.

Checklista symptomkontroll för vårdtagare, fylls i varje dag.

Checklista för verksamheter i ordinärt boende

Checklista för verksamheter i särskilt boende

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård