Besöksrestriktioner

Besöksrestriktioner som gäller under rådande coronapandemi. Kapitlet är fastställt av medicinskt ansvariga sjuksköterskor Marita Jonsson och Carina Yngvesson.

Besöksrestriktioner

Besöksrestriktioner på särskilda boenden för äldre och Evelid

Beöksrestriktionerna beskrivs i de Vårdhygieniska riktlinjerna för Kronobergs län överst i dokumentet. 

Dörrarna är låsta och den som besöker boendet ska följa reglerna i dokumentet  regler för hur besök ska hanteras , 54.7 kB. för att minska risken för smittspridning. Detta dokument används vid besök både för att lämna korrekt information och för att utföra symptomkontroll på de besökande, se Vårdhygieniska riktlinjer överst i dokumentet.

Besök mottages och lotsas fram och tillbaka till den säkra mötesplatsen eller lägenheten. Lista , 20.9 kB. förs på de besökande som samtycker till att lämna ut sitt namn och kontaktuppgifter för att underlätta vid en ev. smittspårning.

Bostäder enligt LSS

Regler för besök på särskilt boende enligt ovanstående  gäller också på vissa bostäder enligt LSS där det bedömts att särskilda regler för besök behövs.

Märkning av ytterdörr särskilt boende

När vi har en konstaterad smitta ska ytterdörren på boendet märkas med skylt om luftvägsinfektion , 42.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Daglig verksamhet

Information från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård