Sjukresor vid covid-19

Information om sjukresor och resor till och från daglig verksamhet under rådande pandemi. Kapitlet är fastställt av medicinskt ansvariga sjuksköterskor Marita Jonsson och Carina Yngvesson.

Resa vid covid-19

Sjukresa för person med Covid-19

Serviceresor kan hjälpa ambulansen att köra misstänkt eller konstaterat smittade patienter till sina bostäder efter sjukhusvård. De kör även transporter mellan kommunala verksamheter, men de resorna prioriteras lägre än transporter mellan sjukvård och kommunal verksamhet. Transporterna sker sittande i säte eller i rullstol, ej liggande transport. I vissa fall kan patienterna behöva hjälp av kommunens personal för att komma in i bostaden. Överenskommelse om detta görs då i LINK. Adekvat skyddsutrustning ska användas redan inne i bilen. Förarna får skyddsutrustning av Region Kronoberg. De är inte sjukvårdskunniga. De kör vardagar kl. 8-22 och helger kl. 8-18. övrig tid ansvarar ambulans för transporterna.  Rutin för transport med serviceresor inkl. tel.nr för beställning av resa. , 55.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Resa hem från daglig verksamhet vid misstänk smitta

När en omsorgstagare kommer till daglig verksamhet med symptom eller insjuknar under dagen gäller rutin för insjuknande på daglig verksamhet , 1 MB. särskilda rutiner för resan hem. , 1 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård