Vaccinationer mot covid-19

Information om vaccinationer mot covid-19. Kapitlet är fastställt av medicinskt ansvariga sjuksköterskor Marita Jonsson och Carina Yngvesson.

Vaccination

Det är önskvärt att medarbetare och omsorgstagare vaccinerar sig för sin egen och samhällsnyttans skull.

Vaccination till omsorgstagare ges av sjuksköterska efter genomförd utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som erbjuds digitalt av Region Kronoberg. Under samma fil på vårdgivarwebben hittar du också mycket annan information rörande vaccination mot covid.

Distriktssköterska, läkare eller sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom kan ordinera vaccinet i Växjö kommun. Se föreskrift HSLFS:FS 2020:81 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokumentation görs både i den kommunala journalen och i läkemedelsdelen i Cambio Cosmic.

Vårdhygieniska riktlinjer för vaccination , 48.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som vaccinerar , 468.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsodeklaration ifylles inför vaccination , 573.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till den som blir vaccinerad , 468.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på vid behandling med antikoagulantia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Manual för dokumentation av vaccination i Cambio Cosmicjournalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbrukningsartiklar till vaccin Comirnaty Pfizer , 141.6 kB.

Rutiner för beställning och distribution avmaterial till vaccinationer covid-19 , 34.6 kB.

Hantering av covidvaccin , 54.8 kB.


Inrapportering av  misstänkta biverkningar

PAS rapporterar in biverkningar hos patient till Läkemedelsverket Biverkningsrapport  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PAS rapporterar antal patienter med biverkningar till ssk-chef.

Medarbetare rapporterar biverkningar till sin chef och Läkemedelsverket (med hjälp av sin chef vb.) Biverkningsrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhetschef sammanställer och skickar antal och kort beskrivning av biverkningar hos medarbetare till chef för sjuksköterskeorganisationen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård