Vaccinationer mot covid-19

Information om vaccinationer mot covid-19. Kapitlet är fastställt av medicinskt ansvariga sjuksköterskor Marita Jonsson och Carina Yngvesson.

Vaccination

Det är önskvärt att medarbetare och omsorgstagare vaccinerar sig för sin egen och samhällsnyttans skull.

En lättläst information om vaccination Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Folkhälsomyndigheten hittar du här

Vaccination till omsorgstagare ges av sjuksköterska efter genomförd utbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som erbjuds digitalt av Region Kronoberg. Distriktssköterska, läkare eller sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom kan ordinera vaccinet. Se föreskrift HSLFS:FS 2020:81 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokumentation görs i den kommunala journalen och i Cambio Cosmic.

Medarbetare eller omsorgstagare som efter vaccinationen utvecklar symptom som skulle kunna vara ett tecken på covid-19 ska behandlas som misstänkt smittade. Medarbetare ska provtas och och inte återgå i tjänst förrän de har fått ett negativt provsvar. Omsorgstagare ska också provtas och skyddsutrustning ska användas som vid smitta fram tills negativt provsvar har kommit.

Vårdhygieniska riktlinjer för vaccination , 48.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till dig som vaccinerar , 468.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsodeklaration ifylles inför vaccination , 573.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till den som blir vaccinerad , 468.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på vid behandling med antikoagulantia , 227.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Manual för dokumentation av vaccination i Cambio Cosmicjournalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bipacksedel vaccin från Pfizer , 197.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Förbrukningsartiklar till vaccin Comirnaty Pfizer , 141.6 kB.

Rutiner för beställning och distribution avmaterial till vaccinationer covid-19 , 34.6 kB.

Hantering av covidvaccin , 54.8 kB.

Den som ska vaccinera med Astras vaccin ska också gå nedanstående utbildning:

Utbildning i Astras vaccin.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informaton om Astras vaccin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Inrapportering av  misstänkta biverkningar

PAS rapporterar in biverkningar hos patient till Läkemedelsverket Biverkningsrapport  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PAS rapporterar antal patienter med biverkningar till ssk-chef.

Medarbetare rapporterar biverkningar till sin chef och Läkemedelsverket (med hjälp av sin chef vb.) Biverkningsrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhetschef sammanställer och skickar antal och kort beskrivning av biverkningar hos medarbetare till chef för sjuksköterskeorganisationen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård