Magsjuka (virusorsakad gastroenterit)

Magsjuka orsakas vanligen av virus och utgör varje år stora problem bl a inom särskilda boenden, men även inom hemtjänstgrupper i ordinärt boende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård