Lokalvård

 Vid de tillfällen vårdtagaren inte har egen städutrustning kan personalen använda engångstrasor och engångsmoppgarn eller tvättbara moppgarn.

Man städar rum, hall och sist badrum. Sedan byter man moppgarn till nästa lägenhet och torkar moppstativets handtag med ytdesinfektion

Viktigt att personalen har regelbunden översyn av omsorgstagarens hygienutrymmen, särskilt om flera omsorgstagare delar på hygienutrymmet. Personalen ska använda handskar och engångsförkläde vid städning av toaletter.

Punktdesinfektion

Torka upp blod och andra kroppsvätskor (urin, avföring) som till exempel hamnat på golvet, med alkoholbaserat medel med rengörande effekt. Bearbeta ytan med ytdesinfektionsmedel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård