Självskattning

För självskattning av den egna tillämpningen av de vårdhygieniska riktlinjerna använder sjuksköterskor, arbetsterapetuer och sjukgymnaster/fysioterapeuter en självskattningsblankett två gånger årligen. Blanketten används enligt instruktion.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård