Vårdhygien i ordinärt boende - ryggsäckar

När vård utförs i ordinärt boende kan det ibland vara svårt att hitta bra lösningar för att förvara den utrustning som behövs för att följa basala hygienrutiner. Nedan följer instruktioner för Omsorgsförvaltningen.

I hemmet:

För omsorgstagare som har regelbundna insatser ska den utrustning som behövs förvaras i hemmet. Ibland finns det ett skåp eller en låda i hemmet som är lämpliga för förvaring. När det inte finns kan en vanlig plastlåda med lock vara ett bra alternativ.

När utrustningen håller på att ta slut ansvarar den personen som upptäcker det för att se till att påfyllning sker.

Utrustning som ska finnas är:

  • Handskar
  • Plastförkläde
  • Handsprit
  • Tvål
  • Engångshanddukar

Det är viktigt att börja med att desinficera händerna innan man tar handskar och förkläde ur förpackningarna.

I ryggsäck/väska:

Vid insatser hos omsorgstagare som inte har utrustning i hemmet t.ex. när någon har larmat ska utrustning medföras. Utrustningen förvaras då i en ryggsäck eller väska med ytterfack.

Börja alltid med att ta handspriten ur ytterfacket och sprita händerna innan ryggsäcken/väskan öppnas.

Ryggsäcken/väskan ska innehålla:

  • Hel förpackning handskar
  • Hel förpackning förkläden
  • Handsprit (i ytterfacket, lätt åtkomligt)

Inga andra föremål ska förvaras i ryggsäcken.

Ryggsäcken/väskan ska vara märkt med ett kort som beskriver innehållet och hur den ska användas. 

Information

Omsorgstagare och närstående ska informeras om varför det är viktigt att personalen tillämpar basala hygienrutiner.

Skriftlig information är ofta ett bra komplement till den muntliga.

Det finns ett informationsblad som ska lämnas ut i samband med att insatser påbörjas som kräver hygienutrustning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2020
Rutiner för hälso- och sjukvård