Informationsöverföring mellan vårdgivare

Informationsöverföring mellan regionen och kommunen

Om patienten har lämnat samtycke till sammanhållen journal har vi möjlighet att ta del av varandras journalanteckningar och vårdplaner. Vi kommunicerar via LINK om patienten är inlagd inom slutenvården och via messenger om patienten behandlas via primärvården.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2022