Näringsbehov i samband med sår

Här kan du läsa övergripande om ökat näringsbehov i samband med svårläkta sår.

Risk för undernäring/undernäring

För mer information läs i nutritionshandboken

Alla patienter> 65 år ska riskbedömas med SKL – nutrition som ingår i senior alert. Finns det risk för undernäring eller konstaterad undernäring så ska en nutritionsutredning göras.

När en patient har ett sår, oavsett sårdiagnos så är det viktigt att kartlägga vad personer får i sig varje dag. Det är en grundläggande utredning som ska göras hos alla patienter som har ett svårläkt sår, för finns det brister i näringsintaget så är det väldigt svårt för sår att läka.

En patient med sår behöver få i sig mycket energi och protein för att läkningsprocessen ska gå framåt. Täcker patienten behovet med sitt dagliga intag? I första hand ska vi alltid förstärka intaget med hjälp av protein och energirika måltider och mellanmål. Det kan dock vara så att patienter har så stort behov att det är svårt att täcka utan tillskott. Bedömningen och behandlingen ska alltid vara individuell och anpassas efter patientens förutsättningar.

Sår

”Ett större sår, t ex ett trycksår, ”läcker” en hel del energi och protein. Ju större såret är och ju mer det vätskar, desto större är förlusterna. Men det är viktigt att inte bara se de stora såren som en orsak till att se över energi- och näringsintag; även rodnaden på huden som inte bleknar vid avlastning kräver näring för läkning.” - Citerad text från nutritionshandboken.

Patienter med sår kan behöva från 1,2 gram protein/kg kroppsvikt till 2,0 gram protein/kg kroppsvikt och energibehovet kan öka från 25 kcal/kg kroppsvikt/dag till 35 kcal/kg kroppsvikt/dag. För mer information läs i nutritionshandboken

Kosttillskott

Innan du förskriver kosttillskott till en patient så ska en nutritionsutredning finnas. Du ska alltid ha en indikation och ett mål med behandlingen du sätter in.

När du väljer ett kosttillskott till din patient behöver du ta hänsyn till några aspekter. Har patienten avancerad njursvikt så behöver du rådgöra med en läkare innan du förskriver ett kosttillskott med högt proteininnehåll. Kosttillskott med mycket kolhydrater kan påverka blodsockret hos en diabetiker och kan också behöva diskuteras med läkare. Det finns kosttillskott anpassade för diabetes med högt proteininnehåll i upphandlingen. Upphandlingen  , 1.4 MB.och lathund , 221.9 kB.

Cubitan är ett upphandlat kosttillskott som är framforskat för att behandla trycksår. Det finns tillsatser av ämnen som förloras tillsammans med sårvätskan och som hjälper läkningsprocessen. Alla patienter med trycksår ska behandlas med Cubitan (där det är möjligt och läkning av såret är målet).

Alla patienter med sår behöver inte Cubitan, i upphandlingen finns många protein- och energirika kosttillskott att behandla med.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2022