Sårbehandling

För att ge en optimal sårbehandling ska behandlande sjuksköterska gå igenom stegen A till E. Vill du ha stöd att välja rätt förband med hjälp av TIME hittar du förbandsguiden här.

A- Anamnes

Alla svårläkta sår ska diagnostiseras för att patienten ska få rätt sårbehandling. Det är patientansvarig sjuksköterskas ansvar att involvera läkaren för att ställa diagnos. För att kunna ställa diagnosen måste sjuksköterskan samla in viktig information. Nedan följer relevanta frågställningar att ha med i datainsamlingen.

Här finns en checklista , 115.3 kB. att ta med till patienten eller att ha som stöd vid planering av behandlingen.

 • Näringsintag (läs mer om näringsbehov vid sår här)
 • Rörlighet - trycksårsrisk? Används muskelpumpen?
 • Känsel
 • Blodsocker
 • Sjukdomar ex. hjärtsvikt, njursvikt, KOL, RA, cancer, diabetes etc.
 • Blodförtunnande läkemedel?
 • Tidigare djup ventrombos?
 • Sömn - för lite sömn kan hämma sårläkningen
 • Motivation - Är patienten motiverad att delta i behandlingen?
 • Subjektiva besvär - lukt, sårvätska, oro etc.
 • Haft sår tidigare?
 • Ärftlighet?
 • Yrke (tidigare?)
 • Med mera

Symtom

 • Ödem - vad är orsaken till svullnaden? (Bensvullnad är ingen diagnos!)
 • Omgivande hud - symtom? Eksem, missfärgning, torr hud etc.
 • Ankelarmindex (om sår nedanför knävecket)
 • Smärta i underben/fötter
 • Sårsmärta - orsak?
 • Sårets lokalisation
 • Sårkanternas utseende
 • Sårets djup
 • Sårets duration
 • Sårets uppkomst - trauma? spontant? smygande?
 • Sårbottens utseende - granulation?
 • Död vävnad - fibrin? nekros? pus?
 • Med mera

Befintlig behandling/undersökningar/kontakter

 • Kompression?
 • Läkemedel (ex. smärtbehandling)?
 • Utförda kärlundersökningar?
 • Tidigare eller pågående vårdkontakter, ex. kirurgmottagningen eller hudmottagningen?
 • Med mera

Läkningshämmande faktorer

 • Läkemedel - ex kortison, cellgift
 • Grundsjukdomar
 • Undernäring
 • Låg syresättning
 • Påverkad perifer arteriell cirkulation
 • Smärta - att ha smärta i såret kan hämma läkningen
 • Lokala läkningshämmande faktorer i såret (se guide här).
 • Låg motivation
 • Vård i livets slutskede
 • Med flera.

Diagnos

Tillsammans med läkaren ska en diagnos ställas utifrån dem faktorer du identifierat i din utredning. Om patienten inte får en diagnos på sitt sår så kan vi inte veta att vi ger rätt behandling.

B - Teamarbete

Sårbehandling är ett teamarbete.

Andningsträning, måltidshjälpmedel, sittställning, rörelseträning, avlastning med mera behöver övervägas och diskuteras med fysioterapeut och arbetsterapeut.

Patienten kan ha behov av andra instaser också, som läkare, dietist, logoped, kurator, fotvård, biståndshandläggare med flera.

C - Behandla grundorsaken

Behandla bakomliggande orsaker till såret och symtomen som finns. Optimera behandlingen för grundsjukdomar, ex. diabetes eller hjärtsvikt.

Grundorsaken är vanligen behandlingen för diagnosen. Ex. venös insufficiens behandlas ibland med operation om det är möjligt eller oftast med kompression. Men andra symtom på venös insufficiens behöver ibland också behandlas, exempelvis eksem eller torr hud. Läs mer om lokala läkningshämmande faktorer nedanför.

D - Lokal behandling

TIME

När du arbetar utifrån TIME så letar du efter läkningshämmande faktorer i såret och väljer förband utifrån det. Det innebär att du kan behöva en eller flera produkter vid varje steg om flera läkningshämmande faktorer finns. Du hittar en förbands- och behandlingsguide här.

E - Utvärdera behandlingen

Utvärdera behandlingen. Har du uppnått satta mål/delmål? Läs mer i förbandsgudien vad du kan göra om såret inte läker.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2022