Ben och fotsår

I detta avsnittet kommer du hitta information om sår som är relaterade till cirkulatoriska besvär i underbenen och fötterna.

Ben- och fotsår är ingen diagnos utan ett symtom. Det finns flera olika sjukdomstillstånd som kan resultera i svårtläkta sår på underbenen och att få rätt diagnos är av största vikt för att få rätt behandling. Cirka 70 % av alla bensår ovanför fotleden orsakas av långvarigt förhöjt ventryck på grund av venös insufficiens. Cirka 10 % beror på nedsatt arteriell cirkulation orsakad av ateroskleros. 20-25% av såren beror på en blandning av venös och arteriell insufficiens.

Utredning

Läs här om vad som bör ingå i datainsamlingen när du behandlar en patient med ett svårläkt sår.

Ankelarmindex

Har du en patient med ett sår nedanför knävecket så ska du omgående kontrollera ett ankelarmindex med hjälp av doppler. Läs mer här. 

Det du bedömer med hjälp av ankelarmindex är om det finns någon nedsättning i blodtillförseln till underben eller fot. Får du ett värde < 0,8 så har din patient påverkad tillförsel av syresatt blod, det vi kallar för arteriellt blod. Har du patient med sår på underbenen med ett ankelindex > 0,9 så kan det vara påverkat avflöde av syrefattigt blod, det vi kallar venöst blod. Ett ankelindex som visar det ena eller det andra utesluter inte att det skulle kunna vara andra faktorer som bidrar eller orsakar såret. Men det är en viktigt undersökning att göra eftersom de flesta bensåren bör behandlas med kompression och det är en viktig del av diagnostiken.

Här ser du en tabell över karaktäristiska symtom vid venös eller arteriell insufficiens

Symtom

Venös insufficiens

Arteriell insuffiens

Lokalisation (sår)

Runt malleolerna

Över malleolerna

På tårna

Nedanför malleolerna


Utseende (sår)

Ytligt

Oregelbunda sårkanter

Fibrinbelagt

Vätskande

Djupt

Utstansade sårkanter

och regelbunden form

(runda)

Vätskar sparsamt


Nekros


Nej


Ja (förekommer ofta)


Elevationstest

Eventuell smärta minskar

efter en stunds högläge

Håll upp patiens

fot i högläge: bleknar. Sänk

ned foten igen: blir blå-röd.

Omgivande hud

Eksem, torr,

brunpigmenterad

Torr, blank, hårlös,

kall

Svullnad

- Vanligt förekommande

på ett eller båda underbenen

- Lokal svullnad kring

ankel/anklarna

Ovanligt förekommande

Smärta

Dov smärta, ökar vid svullnad

Vanligt förekommande

Gångsmärta (måttlig insuff)

Vilosmärta (uttalad insuff)

Ankelarmindex

> 0,8

< 0,8


Läs mer om arteriella sår här.

Läs mer om venösa sår här.

Har du en patient där ankelindex är < 0,8 men du ser symtom som "hör hemma" inom venös svikt eller tvärt om så kan det vara så att patienten har blandad insuffiens. Det innebär att både tillförseln av syrerikt blod (arteriellt) och avflödet och syrefattigt blod (venöst) är påverkat, läs mer om blandinsufficiens här. Har du uppmätt ett ankelidex > 1,0 men patienten har symtom på arteriell svikt så kan det vara ett felvärde, läs mer om felvärde här.

Fotsår vid diabetes

Sår som uppstår på fötterna hos diabetiker beror ofta på att patienten har nedsatt känsel och inte uppmärksammar ex. åtsittande skor eller när något trycker mot fotsulan.

Det behöver inte vara så att patienten har en sviktande arteriell cirkulation ned till fötterna, men mikrocirkulationen hos diabetiker är ofta påverkad. Läs mer om fotsår vid diabetes här.Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2022