Blandinsufficiens

Här kan du läsa om det komplicerade tillståndet som uppstår om flödet både i artärer och vener är påverkat.

Blandinsufficiens är ett tillstånd som bedöms bli allt vanligare. Det misstänks bero på dels en befolkning som blir allt äldre och också att vi idag ser resultaten av lång tids rökning.

Behandling

Behandling av sår som uppstått i samband med blandinsufficiens är en svår balansgång mellan att behandla ödem - som är en förutsättning för att venösa sår ska läka - och inte försämra den nedsatta arteriella insufficiensen.

Vid ett ankelarmindex på 0,5 eller mindre så ska eventuell kompression ordineras av kärlkirurg. Har patienten så lågt ankelarmindex så ska såren behandlas som om det är en ren arteriell insufficiens.

All kompression ska ordineras av läkare. Ankelarmindex mellan 0,6-0,8 kan behandlas med kompressionslindring med anpassade lindor. Läs mer om kompression här.

För hård kompression kan ge allvarliga skador oavsett arteriell nedsättning eller inte, därför är det extra viktigt att den som utför kompressionslindning på patienter med arteriell svikt har god kompetens inom kompressionslindning.

Pumpstövelbehandling kan vara aktuellt för patienter med blandinsuffiens. Även patienter med lågt ankelindex kan ofta tolerera pumpstövel. Pumpstövel ordineras och skrivs ut på kirurgmottagningen.

Lokalisation och lokal behandling

Lokalisationen av sår hos patienter som har blandinsufficiens kan variera beroende på vilken insufficiens som har övertaget. Men ofta är det lokalisterat kring malleolerna eller underbenen. Det förekommer även sår på fötter och tår men mer sällan och ofta i kombination med låga ankelarmindex.

Lokal behandling av såret bör alltid utgå ifrån lokala läkningshämmande faktorer. Läs mer här.

Involvera alltid läkare vid sår som är eller potentiellt blir svårläkta. Överväg remittering till kärlkirurg. Läs mer här om venös insufficiens och här om arteriell insufficiens.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2022