Hydrostatiska sår och lymfödem

Här hittar du information om hydrostatiska sår och lymfödem.

Hydrostatiska sår

Såren uppstår på underbenen i regel antingen på grund av trauma eller kraftiga ödem sekundärt till hjärtsvikt. Såren förväxlas ofta med sår vid venös insufficiens på grund av liknande utseende. Men i övrigt så saknas det tecken på både venös och arteriell insufficiens.

Lokalisation och utseende

Såren sitter oftast mitt på underbenen och föregås ibland av en blåsa. Storleken kan variera men sårkanterna är ofta oregelbundna och ytliga. Det kan förekomma fibrin i såren men ofta är dem röda och granulerande. Är underbenen vätskefyllda kan såret vätska rikligt.

Behandling

Kompressionslindning och lokal sårbehandling. Läs mer om bensvullnad här.

Lymfödem

Det finns ett ytligt och ett djupt lymfsystem men lymfsystemet innefattar också inävlsorganens lymfsystem. Mellan de tre "nivåerna" finns perforanter som förbinder systemen. Lymfsystemets viktigaste uppgift är att transportera vätska som finns runt cellerna i vävnaderna (interstitiella rummet) och transportera vätskan till det venösa systemet. Om lymfkörtlar eller lymfkärl skadas så samlas inte vätskan upp. När det händer samlas protein, hyaluronsyra, vatten, döda celler och debris ute i vävnaden, tillslut skapar det stas i dem intakta lymfkärlen. Kraftig svullnad kan uppstå och risken för infektioner ökar bland annat på grund av att bland annat vita blodkroppar har svårt att nå ut i vävnaden. Rosfeber eller kronisk cellulit är vanligt förekommande.

Lymfsystemet och det venösa systemet är delvis sammankopplat och därför kan venösa sår uppstå på grund av lymfstas.

Det är inte ovanligt att vätska tillslut läcker ut genom huden, ofta på fötter eller tår. Lymfstas kan också leda till förhårdnad av vävnad och deposition av fett. Det kan även uppstå papillomatos i huden så småningom.

Behandling

Kompressionslindning och pumpstövelbehandling kan minska svullnaden lokalt. Men patienten behöver bedömas av läkare och sannolikt remitteras till specialist för utredning och åtgärd av bakomliggande faktorer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2022