Förbandsguide

Här hittar du en förband- och behandlingsguide utifrån TIME

Observera att det är förslag på behandling. Behandlande sjuksköterska har själv det yttersta ansvaret för val av behandling och lämpligt förband.

Förband med förbehåll

För bedömning och ställningstagande till användning av:

  • Proteashämmare, kontakta kommunens sårsjuksköterska.
  • Salvstrumpa förskrivs på recept av distriktssköterska med förskrivningsrätt.
  • Silverförband får ordineras av sårsjuksköterska och sjuksköterskor med rätt att ordinera silverförband. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för behandling och uppföljning, sårsjuksköterska ansvarar för utvärderingen.
  • Undertrycksbehandling med PICO - kontakta sårsjuksköterska

Vårdhandboken sårbehandling Länk till annan webbplats.

Sårbehandling för sjuksköterskor film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

T- Tissue/Vävnad

Läkningshämmande faktor: Död vävnad

Vad ser du för vävnad i såret? All livsoduglig vävnad i och runt om såret ska bort.

Delmål: Få bort all död vävnad. Omgivande hud ska bli frisk.

Mål: Att se en rosa/röd granulerande sårbotten.

Läs mer om debridering av död vävnad här.

OBS. Debridering ska inte göra ont. Läs mer om smärtlindring här.

Vävnad

Mål

Behandling

Förband mot såret

Ytterförband

Indikation

Torr svart nekros

Håll torr

Inspektera dagligen

Tvätta med vatten

Mepilex lite

Allevyn Heel (non adh)Nekrosen är en skyddande

skorpa över underliggande vävnad.

Blir den fuktig/sviktande

- se nedan.

Fuktig svart/gul nekros

Avlägsna

Rengöring

Debridering (skarp)

Upprensande förband

Omläggningsfrekvens

2-3 ggr/vecka

Iodosorb

Activon

Polymem

Polymem wic - i sårhåla (obs expanderar)


(Purilon - ev. vid liten mängd gul nekros)

Sår med nekros vätskar ofta - läs under M - Moisture/Fuktighet

Förebygg infektion med antiseptiskt förband

som samtidigt rensar upp.

Fibrin

Avlägsna

Rengöring

Debridering

Autolytisk behanding

Omläggningsfrekvens

2 ggr/vecka

Duoderm

Polymem

Actilite

Activon

Purilon

Sår med fibrin vätskar ofta -

läs under M - Moisture/

Fuktighet

Förebygg infektion med antiseptiskt förband

som samtidigt rensar/mjukar upp.

Pus/var


(Ev. i kombination med fuktig eller torr nekros)

Behandla infektion


Avlägsna död vävnad

Rengöring

Debridering

Bakteriedödande

förband

Omläggningsfrekvens

3 ggr/vecka.

Informera läkare, odling vid behov.


Suprasorb X + PHMB


Silverförband: Mepilex AG

Aquacel Ag + extra


Sår med infektion vätskar ofta - läs under M - Moisture/Fuktighet

Behandla lokal infektion med bakteriedödande förband.


Delegera inte till olegitimerad personal.


I - Infektion/biofilm/svamp

Vid misstanke om hög biologisk börda i såret. Läs mer om biofilm och sårinfektion här.

Läkningshämmande faktor: Ogynnsam biobörda

Står sårläkningen still utan annan identifierbar anledning? Misstänk biofilm och behandla den.

Ofta finns biofilm i kombination med svamp. Svampen beter sig mikroskopiskt som "skelettet" där biofilmen fäster och blir väldigt svår att bli av med. Har patienten nyligen fått en antibiotika-kur eller är diabetiker så finns det ökad risk för svamp i sårområdet.

Har det tillstött tecken på lokal infektion? Ökad sårsmärta, ökad lukt, ökad mängd sårvätska, pus, ilsken rodnad i och runt om såret med mera.

Delmål: Minska biobördan för att undvika behov av antibiotika. (Antibiotika behandlar inte biofilm eller svamp)

Mål: Behandla biobördan lokalt så att läkningsprocessen går framåt.


Biobörda

Mål

Behandling

Förband mot såret

Ytterförband

Indikation

Infektion

(bakterie i sårbotten)

Behandla infektion

Undvika antibiotika

Rengöring

Debridering (Debrisoft)

Bakteriedödande

behandling

Omläggningsfrekvens

3 ggr/vecka.

Informera läkare, odling?

Suprasorb X + PHMB


Silverförband: Mepilex AG

Aquacel Ag + extra


Infekterade sår vätskar ofta - läs under M - Moisture

/Fuktighet

Behandla lokal infektion med bakteriedödande förband.


Delegera inte till olegitimerad personal.

Biofilm

(bakteriefilm liggande ovanpå sårbotten)

Förebygga eller avlägsna biofilm

Rengöring

Debridering (debrisoft)

Omläggning 1-2 gånger/vecka

Prontosan

Prontosan wound gel (kan kombineras med Aquacel)

Polymem


Aquacel ag + extra (silver)


Sår med biofilm vätskar ofta - läs under M - Moisture

/Fuktighet

Hög risk för biofilm: Rengör med prontosan


Behövs förband som bryter biofilm + debridering vid varje omläggning.

Svamp


Behandla svampinfektion

eller

förebygga svamp vid ex. antibiotikakur/ diabetes


Rengöring

Debridering (debrisoft)

Omläggning 1-2 ggr/vecka


Sorbact

Sorbact gel

Sorbact foam


Läs om sårvätska under M - Moisture

/Fuktighet


Svampinfektion i sår blir biofilmens "skelett"


M - Moisture/Fuktighet

Läkningshämmande faktor: För mycket eller för lite sårvätska.

Ett öppet sår ska aldrig vara torrt (undantaget är torra svarta nekroser som ska hållas torra), men det får heller inte vara blött så att sårkant och omgivande hud skadas.

Delmål: Hitta rätt förband i relation till hur mycket sårvätska som läcker ut från såret.

Mål: Optimal fuktighetsbalans i såret.

Fuktighet

Mål

Förband

Barriärprodukt

Indikation

Torrt

Fuktig sårmiljö

Duoderm

Lomatuell/Jelonet

Purilongel

(antispetisk sårgel

om du misstänker infektion/biofilm)


Krävs: Nej


Cavilon kräm kan ge

fukt åt sårkanten

vid behov.

Öka fuktigheten

för att såret ska

kunna läka

Måttligt

Bibehålla

fuktig sårmiljö

Mepilex Border/Border lite

Mepilex/ Mepilex lite

Utvärdera

Tillsätt fukt vid behov

Krävs: Nej

Förebyggande syfte: Ja


Cavilon kräm kan ge

fukt åt sårkanten

vid behov.

Bibehålla

optimal fuktighet

för att såret

ska kunna läka

Mycket

Absorbera

överflödig sårvätska

Aquacel + Borderförband


Aquacel + Mepilex XT

(fäst med ex. mefix runt

kanterna)

Krävs: Ja

Secura applikator

Cavilon kräm

Skydda sårkant

och omgivande hud.

Absorbera

överflödig vätska

så såret kan läka.

Kraftigt

Absorbera

överflödig sårvätska

Aquacel (upp till 4 lager) + Mepilex XT (fäst med ex.

mefix runt kanterna)


Mepilex Transfer + Tegaderm Superabsorbent

(Fäst med ex. mefix runt

kanterna)

Krävs: Ja

Secura applikator

Cavilon kräm


Sårkanten kan behöva skyddas med

sårfilm - Xtrata (över barriärprodukt)

Skydda sårkant

och omgivande hud.

Absorbera

överflödig vätska

så såret kan läka.


E - Egde/Sårkant

Läkningshämmande faktor: Skadade eller sköra sårkanter.

Det är från sårkanterna de nya hudcellerna vandrar in över sårbotten. Därför är det så viktigt att dem är friska. Fotsår i samband med diabetes kan vara extra utmanande med förhårdnader, läs mer här.

Friska sårkanten innebär att dem är rosa/lätt röda med normal fuktighet, dvs. dem är inte torra men inte heller macererade av fukt (fuktskadade). Sårkanterna ska inte vara svullna, såriga eller flagnande.

Delmål: Skydda sårkanterna från att bli skadade

Mål: Nya celler kan växa från såkanterna.

Sårkanterna kan behöva skarp debridering, läs mer om debridering här.

Sårkant

Mål

Behandling

Produkt/Förband

Indikation

Torr/sårig

Skydda/läka

och optimera

fuktighet

Skonsam

rengöring

(Ex. debriosoft

eller kompresser)

Avlägsna död hud

Cavilon kräm

Savlkompress:

Lomatuell, Jelonet

Mepitel One


Friska sårkanter

krävs för att nya

celler ska bildas.

Macererad

Absorbera

överflödig

sårvätska

Rengöring

Debridering (skarp)

Skrapa bort död vävnad

Håll sårkanterna torra

Sårslev

Superabsorberande

förband

Cavilon kräm eller

secura applikator

Friska sårkanter

krävs för att nya

celler ska bildas.

Förhårdnad

(ofta på fotsår

hos diabetiker)

Få bort

förhårdnaden

Rengöring

Debridering (skarp)

Skrapa bort förhårdnader

(fotbad/dusch innan)

Kyrett

Mjukgörande kräm


Friska sårkanter

krävs för att nya

celler ska bildas.


Andra vanliga besvär

Sårlukt

Behandla med kolförband, Zorflex (inte på torra sår). Zorflex läggs mot såret och ett ytterförband behövs.

Smärta vid borttagning av förband

Använd Remove-pads eller Niltac (spray) häftborttagningsmedel.

Skör hud

Har patienten väldigt skör hud och häftborttagningsmedel inte är tillräckligt så kan Xtrata sårfilm eller Mepitel film (ej upphandlat) testas.

Om särläkningen står still ändå

Har du samlat in en utförlig anamnes?

Är det rätt diagnos?

Är behandlingen av bakomliggande orsaker optimerad?

Får patienten i sig tillräckligt med näring?

Kontakta sårsjuksköterska

Vill du ha hjälp med bedömning av såret så kontakta sårsjuksköterska.

Avancerad behandling

Ibland kan vi se god effekt av undertrycksbehandling med PICO på sår där läkningen står still eller avstannat. Kontakta sårsjuksköterska för bedömning. Det är sedan läkaren som ordinerar undertrycksbehandlingen.

Proteashämmare (Suprasorb C, Promogran) kan kickstarta sårläkning genom tillförsel av kollagen och minskande av MMP i såret. Kontakta sårsjuksköterska för ordination.

Provtagning

Sår som inte läker ska tas på allvar. Involvera alltid läkaren som får bedöma om det behövs en biopsi eller annan provtagning.

Remittera

Läkaren kan remittera patienten vidare till specialist om det behövs. Har patienten tecken på bristande arteriell cirkulation ska läkare alltid kontaktas för bedömning om patienten ska remitteras till kirurg.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2022