Smärtlindring

I det här avsnittet hittar du information om olika behandlingsalternativ för lokal smärtlindring i samband med sårbehandling. Lokal smärtlindring ordineras av läkare. Läs alltid på FASS för att se senaste informationen om läkemedel.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smärta vid sårbehandling

Smärta bidrar till att blodkärl drar ihop sig lokalt över smärtområdet. Smärta är alltså en läkningshämmande faktor. Patienten ska inte ha smärta i samband med sårbehandling, vi måste samarbeta med ansvarig läkare och patienten när det kommer till smärtlindring. Både lokalt vid sårbehandling men även en grundbehandling om patienten har smärta även övrig tid. Rädsla för smärta förstärker smärtan. Har patienten ont i samband med behandling så kan hen bli rädd för smärta vid nästa tillfälle och smärtan kan bli ännu starkare. Vi måste alltid behandla smärta från början.

Lokal smärtbehandling (ordineras alltid av läkare)

Det finns olika preparat för att smärtalindra lokalt.

Xylocain gel 2% använder vi exempelvis vid sättning av kvarliggande urinkateter. Smärtlindring uppnås efter cirka 5–10 minuter, effekten ska kvarstå i 20–30 minuter. Ibland behöver vi ”fylla på” med bedövning under behandlingens gång om patienten upplever smärta. Eftersom det är en gel kan det vara svårt att få gelen att ligga kvar på rätt område.

Xylocain Salva 5% innehåller en högre dos lidokain (bedövningsmedel) som istället för en gel är utblandad i karbovax och propylekglykol som bildar en trög salva. Hur snabbt den verkar är inte beskrivet i fass utan benämns som ”snabbt anesteserande.” Xylocain salva 5 % är bättra anpassad för bedövning i samband med sårbehandling än gelen i många avseenden, bland annat är dosen lidokain högre och propylevglykol har en antimikrobakteriell verkan på många patogena bakterier.

Xylocainspray 100 mg/ml används bland annat vid suturering ex. efter förlossning. 1 sprayning motsvarar 10 mg lidokain. Det är läkaren som ordinerar hur många mg patienten får behandlas med. Effekt uppnås 1-3 minuter efter att det sprayats på området, effekten håller sedan i sig i 10-15 minuter. (Innehåller etanol 96%)

Emla kräm är kombination av lidokan 25mg/g och prilokain 25mg/g. EMLA kräm ska verka i 30-60 minuter och maximalt 10 g får användas i samband med sårbehandling av bensår (per tillfälle, 1 ml = 1 g.) Den smärtlindrande effekten ökar om krämen får ligga på längre än 30 minuter. Sårbehandlingen bör påbörjas 10 minuter efter krämen tvättats bort. EMLA kräm har högt ph-värde och bör bara användas tillfälligt. Klinisk erfarenhet från smärtspecialister är att EMLA kan användas på alla typer av sår, inte bara bensår som kommuniceras från tillverkaren.

Källa: FASS

Morfingel kan vi blanda själva på våra enheter efter att läkaren ordinerat det. Vi blandar morfin injektionsvätska 10 mg/ml med en gel, exempelvis glidslem, xylocaingel eller Prontosangel. Vilken styrka och vilken gel det ska blandas med är läkaren som ordinerar. Det är lagom att blanda så koncentrationen blir Morfin 1 mg/ml till att börja med.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2022