Trycksår

Här kan du hitta information om behandling av trycksår. Läs först kapitlet om prevention.

Trycksårsgradering/diagnos

Trycksår är en omvårdnadsdiagnos som kan sättas av sjuksköterska. Vid diagnos graderas trycksåret i fem olika klasser. Trycksår sitter i regel över ett benutskott men kan också uppstå av ex. medicintekniska produkter patienten har på kroppen kontinuerligt. Läs mer här.

Trycksår grad 1

Rodnad som inte bleknar vid tryck. Här är huden intakt men det finns en kvarstående rodnad som inte bleknar vid tryck. På mörkt pigmenterad hud kan detta tecknet vara svårt att se eller inte finnas, men färgen skiljer sig från huden runt omkring. Hög risk för att trycksår grad 1 utvecklas till en högre grad om inte total avlastning tillämpas.

Behandling

 • Total avlastning av området
 • Beräkna näringsbehov inkl. proteinbehov i relatoin till intag och sätt in proteinrikt kosttillägg (Cubitan) vid behov.
 • Inspektion av huden flera gånger per dag
 • Hudvård (mjukgörande)
 • Ev. ett förband som skyddar huden mot skjuv/friktion/fukt.

Trycksår grad 2

Delhudsskada. Vid grad två finns det antingen ett ytligt öppet sår som involverar det översta hudlagret eller så är det en blåsa. Blåsan kan vara intakt eller sprucken.

Behandling

 • Total avlastning av området
 • Beräkna näringsbehov inkl. proteinbehov i relatoin till intag och sätt in proteinrikt kosttillägg (Cubitan) vid behov.
 • Hel blåsa: Låt blåsan vara intakt. Skydda den med lämligt omläggningsmaterial, inspektera ofta. Lämpligen ska förbandet gå att lyfta på för att sedan sättas tillbaks.
 • Sprucken blåsa: Klipp bort död hud (resterna av blåstaket). Lägg om såret 1-2 gånger/vecka med fuktighetsbevarande förband. Här finns en förbandsguide.
 • Öppet sår: Behandla med fuktighetsbevarande förband.

Trycksår grad 3

Fullhudsskada. Ett trycksår i grad tre involverar hudens alla lager. Subcutant fett kan vara synligt men inte ben, sena eller muskler. Nekros och fibrinbeläggning förekommer men inte så att det döljer skadans djup. Vid en fullhudsskada kan det finnas undermineringar och fistelgångar. Djupet varierar beroende på lokalisation.

Behandling

 • Total avlastning av området.
 • Beräkna näringsbehov inkl. proteinbehov i relatoin till intag och sätt alltid in proteinrikt kosttillägg (Cubitan) 2-3 stycken/dag. Mängden beror på sårets storlek, hur mycket såret vätskar och patientens förmåga att förse sig med proteinrik mat.
 • Går läkningen inte på rätt håll - kontakta sårsjuksköterska för bedömning av behov/möjlighet till undertrycksbehandling.
 • Lokalbehandling - se tabellen nedanför.

Trycksår grad 4

Involverar underliggande vävnader såsom muskler, senor eller ben. Underminering av sårkanterna är vanligt, likaså fistelgångar. Djupet varierar beroende på lokalisation. Eftersom det ofta involverar ledkapslar, ben och stödvävnad så finns det risk för osteomyelit. Vid trycksår grad 4 är det ovanligt om det inte finns död vävnad att rensa bort.

Behandling

 • Total avlastning av området.
 • Beräkna näringsbehov inkl. proteinbehov i relatoin till intag och sätt alltid in proteinrikt kosttillägg (Cubitan) i maxdos, 3/dag.
 • Involvera alltid läkare.
 • Odling
 • Röntgen (utesluta osteomyelit)
 • Kontakt med sårsjuksköterska
 • Remiss till kirurgkliniken för bedömning av sårets omfattning och omgivande vävnad + bedömning av behandling med undertrycksbehandling med V.A.C.
 • Lokalbehandling - se tabellen nedanför.

Trycksår med ospecificerbart djup

Det går inte att kategorisera trycksår där sårbotten inte går att se, men är det uppenbart en fullhudsskada så kategoriseras såret tillfälligt som "trycksår med ospecificerbart djup". Till den här kategorin tillhör tryckskador som är täckta med nekros eller skador där huden mörknat men ännu inte öppnat sig. När sårbotten sedan går att se så kan kategori 3-4 tillämpas. Kategorin inkluderar inte transparanta blåsor som vid kategori 2.

Här hittar du behandlingsrekommendationer för trycksår grad 3 och 4 (utöver det som står ovanför).

Sårbotten

Åtgärd

Förband

Frekvens

Nekros eller annan död vävnad

 • Rensa upp genom debridering
 • Är du osäker - be om hjälp med bedömning/rensning
 • Involvera alltid läkare
 • Nekroser innehåller bakterier därför är djup infektion är vanligt - Sårodling
 • Osteomyelit kan förekomma, framförallt vid kontakt med underliggande vävnad: Remiss till röntgen.
 • Smärtlindring
 • Kolförband vid lukt (Zorflex)

Torr svart nekros ska hållas torr.

Välj ett förband som hjälper såret att rensas upp mellan förbandsbyten om det finns fibrin eller annan död vävnad kvar.

Förbandsguiden hittar du här.

Nekros:

Varje-varannan dag tills nekrosen är upprensad.


Fibrin: 2-3 gånger/vecka.


Pus: Dagligen.När såret är rent

från död vävnad. Sträva efter omläggning

1 gång/vecka.


Frisk sårbotten

(rosa/röd granulerande)

 • Rengöring och debridering
 • Förebygg infektion/biofilm
 • Smärtlindring

Fyll ut sårhålan med lämpligt fyllnadsmaterial, ex. Aquacel.


Använd ev. ett antiseptiskt förband för att förebygga komplikationer mot sårbotten.


Täck med lämpligt. absorberande förband.

1 gång/vecka.


Oftare vid behov om det förekommer mycket sårvätska.

Fistel (utan synlig

eller kännbar botten/utgång)

 • Involvera alltid läkare
 • Spola med steril vätska (ex. NaCl)
 • Försvinner vätskan iväg eller samlas den i gången?
 • Försvinner vätskan iväg ska patienten omgående bedömas av specialist.
 • Remittering till specialist för bedömning när det behövs (oavsett hur fisteln ser ut)

Alla hålor ska fyllas ut om det är möjligt. Lägg en tamponad i fistelgången så långt ned i botten det är möjligt.

Se till att du har en bra bit kvar utanför gången för att säkert kunna avlägsna den vid byte.


 • Remsa av polymem wic (obs expanderar)
 • Remsa av Aquacel Ag + extra
 • Remsa av sorbact.

Täck med lämpligt absorberande förband.

Se övriga faktorer.

Infektion

 • Involvera läkare för bedömning
 • Odling
 • Antibiotika vid behov
 • Lokalt bakteriedödande förband
 • Smärtlindring
 • Röntgen?


 • Kolförband vid lukt (Zorflex)


Bakteriedödande förband.

Förbandsguiden hittar du här.

Varje-var tredje dag beroende på infektionsstatus och lokal sårstatus.


I början av en infektion bör såret inspekteras dagligen.

När infektionen är under kontroll ska frekvensen minskas.


Finns det död vävnad kvar i såret - läs under nekros.

(Grad 4)

Ben, sena, ledkapsel eller stödvävnad i dagen

 • Involvera alltid läkare
 • Odling
 • Remiss til röntgen
 • Remiss till specialist


 • Får aldrig torka ut
 • Sterila vätskor
 • Använd sterila material i störta möjliga mån.
 • Steril/höggradigt ren uppdukning.
 • Det är av största vikt att allt material och verktyg är höggradigt rena vid behandling. • Salvkompress mot underliggande vävnad + fuktighetsbevarande förband över.
 • Förfukta förband om såret är torrt eller vätskar sparsamt.

Torrt sår: Ex. salvkompress Jelonet/Lomatuell mot benet/senan. Fuktad aquacel över 1-4 lager. Lämpligt ytterförband berroende på lokalistaion.


Kraftigt vätskande sår: Salvkompress mot ben/led + aqaucel 1-4 lager över.


Vid infektion eller nekros läs ovanför.

Beror på övriga faktorer, läs ovan.

Ska inspekteras ofta och specialist ska vara inkopplad.
Kontakta alltid sårsjuksköterska vid behov av hjälp med bedömning av såret eller upprensning av död vävnad.

Trycksår vid vård i livets slutskede

Behandlingen vid sår ska alltid individanpassas och beslut ska tas i samråd med patienten så långt det är möjligt. En bedömning om vilken typ av behandling och insats som gynnar patienten i hens tillstånd måste göras i samråd med patienten och kanske även änhöriga. Vid livets slutskede är det naturligt att sårbehandling är symtomlindrande. Målsättningen är inte längre att läka såret, men det innebär inte att kvaliteten på förbanden ska vara sämre. Smärtbehandling, luktreduktion, låg omläggningsfrekvens och förebyggande av sårinfektion bör vara grunden i behandlingen.

 • Vid kraftigt vätskande sår i livets slutskede kan undertrycksbehandling i vissa fall användas i symtomlindrande syfte (VAC eller PICO) för att minska omläggningsfrekvensen.
 • Luktreduktion: Bakteriedödande förband så som silver (Acticoat, Aquacel ag + extra) eller phmb (suprasorb x + phmb) kan användas
 • Luktreduktion: Kolförband (Zorflex)
 • Luktreduktion: Ynolens spray (kontakta sårsjuksköterska) är en effektiv luktborttagare.
 • Smärtlindrande förband: Hydrogel förband (Aquacel) ska ha en smärtlindrande effekt på grund av dess gelbildande funktion.
 • Smärtlindrande förband: Suprasorb X + phmb har en kylande effekt i såret.
 • Smärtlindrande förband: Ibuprofenförband (kontakta sårsjuksköterska)
 • Smärtlindrande: Morfingel som får ligga kvar i såret.
 • Förbandsgudie med antiseptiska förband hittar du här.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2022