Utredning och behandling

För att ge en optimal sårbehandling ska behandlande sjuksköterska gå igenom stegen A till E. Vill du ha stöd att välja rätt förband med hjälp av TIMEfinns mer information i förbandsguide.

A- Anamnes

Alla svårläkta sår ska diagnostiseras för att patienten ska få rätt sårbehandling. Det är patientansvarig sjuksköterskas ansvar att involvera läkaren för att ställa diagnos. För att kunna ställa diagnosen måste sjuksköterskan samla in viktig information.

Här är en länk till ett utredningsstöd , 335.1 kB. som är framtaget i samverkan med region Kronoberg.

B - Teamarbete

Sårbehandling är ett teamarbete.

Andningsträning, måltidshjälpmedel, sittställning, rörelseträning, avlastning med mera behöver övervägas och diskuteras med fysioterapeut och arbetsterapeut.

Patienten kan ha behov av andra instaser också, som läkare, dietist, logoped, kurator, fotvård, biståndshandläggare med flera.

C - Behandla grundorsaken

Behandla bakomliggande orsaker till såret och symtomen som finns. Optimera behandlingen för grundsjukdomar, ex. diabetes eller hjärtsvikt.

Grundorsaken är vanligen behandlingen för diagnosen. Ex. venös insufficiens behandlas ibland med operation om det är möjligt eller oftast med kompression. Men andra symtom på venös insufficiens behöver ibland också behandlas, exempelvis eksem eller torr hud.

D - Lokal behandling

TIME

När du arbetar utifrån TIME så letar du efter läkningshämmande faktorer i såret och väljer förband utifrån det. Det innebär att du kan behöva en eller flera produkter vid varje steg om flera läkningshämmande faktorer finns.Förbands- och behandlingsguide.

E - Utvärdera behandlingen

Utvärdera behandlingen. Har du uppnått satta mål/delmål? Mer information i förbandsgudien vad du kan göra om såret inte läker.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2022