Brytpunktssamtal

Brytpunktssamtal

Ett brytpunktssamtal är ett samtal mellan ansvarig läkare och patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras.

Ett brytpunktsamtal bör ledas av behandlingsansvarig läkare. Förutom patient och närstående bör också gärna ansvarig sjuksköterska närvara vid detta samtal för att säkerställa kontinuiteten. Man bör också efterhöra hur patienten tänker på sin sjukdom och vad han/hon har för önskemål vid ytterligare försämring vad gäller vårdplats och övriga hjälpinsatser. När det är aktuellt förklaras rätten till närståendepenning och eventuella intyg skrivs. Samtalets innehåll och konsekvenser dokumenteras i journalen.

Läs mer om brytpunktssamtal i rutin för brytpunktssamtal i Växjö kommun , 73.4 kB..

Se film om brytpunktssamtal:

http://palliativ.se/palliativvard/media/video/brytpunktssamtal/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018