Syfte

Syftet med detta dokument är att ge en vägledning av det vård- och omsorgsarbete som personalen ger till svårt sjuka personer inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområde.

Målet är att öka kvalitén i arbetet med svårt sjuka personer i livets slutskede.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018