Längre laddningstider än vanligt på Omsorgens handböcker den 5-6/12

 Den 5-6/12 kan Omsorgens handböcker stundvis ladda långsammare än vanligt på grund av underhåll på sidan.

Stäng meddelande

Syfte

Syftet med detta dokument är att ge en vägledning av det vård- och omsorgsarbete som personalen ger till svårt sjuka personer inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområde.

Målet är att öka kvalitén i arbetet med svårt sjuka personer i livets slutskede.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018