Symtomkontroll, omvårdnad och rehabilitering

Symtomkontroll, omvårdnad och rehabilitering

Vård och omsorg av svårt sjuka personer syftar till att lindra symptom på sjukdom samt skapa förutsättningar för ett så normalt liv som möjligt. En person som har haft svår obehandlad smärta, plågsamt illamående eller haft svårt för att andas en längre tid kan bli helt utmattad av plågorna.

Det är först när symtomkontrollen fungerar som den enskilde kan och orkar bearbeta sin situation psykologiskt och existentiellt.

Även för anhöriga är symtomkontrollen viktig. De känner ofta stor hjälplöshet och ångest, när den enskilde lider av symtom som inte lindras: smärta, andfåddhet, illamående, klåda, hicka, illaluktande sår, flytningar osv. När symtomkontrollen fungerar kan anhöriga slappna av och ha glädje av den sista tiden.

Personer som lider av svår sjukdom kan i perioder också vara i behov av rehabiliteringsinsatser t.ex. mellan krävande behandlingar för att så snabbt som möjligt komma tillbaka till ett ökat oberoende och självständighet. Rehabiliteringsinsatserna kan också syfta till att bibehålla kroppsfunktioner.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018