Urinvägarna

Det är viktigt att observera urinen och vattenkastningen vid vården av svårt sjuka personer.

Problem som t. ex. ökade /minskade urinmängder, inkontinens, smärta vid vattenkastning, svårigheter att kasta vatten, blod i urinen, buksmärta och allmän påverkan kan förekomma.

Orsaker kan vara nedsatt cirkulation i njurarna, hjärnskador, ändrat vätske- och födointag, läkemedelspåverkan, inflammation i urinvägarna, infektion i urinvägarna och sängläge.

Förslag till åtgärder

  • Om möjligt låt den enskilde få sitta på toaletten.
  • Ge mycket dryck, gärna lingondricka eller tranbärsjuice.
  • Läkare kan vid behov ordinera permanent urinkateter.
  • Läkemedelsbehandling vid behov t. ex. vid smärta. Vid inflammation i urinblåsan eller urinröret kan läkare ordinera läkemedelsinstallation i blåsan.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018