Coronavirus Covid 19

Detta kapitel är skrivet med anledning av Coronapandemin och innehåller:

1. Vårdhygieniska riktlinjer och  

2. Råd för vård och behandling 

Kapitlet är fastställt av medicinskt ansvariga sjuksköterskor Marita Jonsson och Carina Yngvesson

Redan vid misstanke om att en omsorgstagare eller medarbetare har smittats med Covid-19 ska riktlinjerna tillämpas.

Grundläggande riktlinjen för vårdhygien

Vårdhygieniska riktlinjer Covid -19 Kronobergs län , 150.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid smittspårning - läs först under rubriken smittspårning i rutin/länk ovan. Gå därefter in i Vårdhygieniska riktlinjer vid Covid-19 i Växjö kommun nedan och läs där under smittspårning.

Mer information och fler kapitel om Covid-19

Vårdhygieniska riktlinjer vid Covid-19 i Växjö kommun

Råd för vård och behandling vid Covid-19

Besöksrestriktioner

Vaccinationer mot Covid-19

Samlad information på socialstyrels Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film Vårdhygien  Delen om munskydd som ska användas i förebyggande syfte är inte längre aktuell i filmen Länk till annan webbplats.

Symptomkontroll

För att undvika smittspridning är symptomkontrollen avgörande!

Symptomkontroll för medarbetare

För medarbetare används denna checklista , 18.6 kB.. Checklistan ska finnas med så att man redan innan man åker till jobbet kan gå igenom sin hälsa och stanna hemma även vid diffusa symptom som kan tyda på covid -19.

Symptomkontroll för omsorgstagare

Omsorgstagare ska också tillfrågas om symptom utifrån denna checklista , 55.4 kB.. Många talar inte om att de har symptom utan att få frågan. Gå igenom alla symtomen. För de omsorgstagare som inte kan tala är det noggrann observation som gäller.

Frågor kring Corona

Frågor som rör egna symptom hänvisas till 1177.

Det finns också en särskild MAS-brevlåda för frågor kring Corona OmsMas@vaxjo.se 

Vanlig influensa?

Tänk också på att tillämpa rutin för vanlig luftvägsinfluensa Öppnas i nytt fönster. vid influensasymptom.

Checklistor

Checklista för verksamheter i ordinärt boende , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för verksamheter i särskilt boende , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2022