Besöksrestriktioner

Besöksrestriktioner som gäller under rådande coronapandemi. Kapitlet är fastställt av medicinskt ansvariga sjuksköterskor Marita Jonsson och Carina Yngvesson.

Besöksrestriktioner

Besöksrestriktioner på särskilda boenden för äldre och Evelid 

Personalen behöver inte längre följa besökaren till omsorgstagarens lägenhet. Den som besöker boendet ska följa reglerna i dokumentet regler för hur besök ska hanteras , 16 kB. för att minska risken för smittspridning. Detta dokument används vid besök både för att lämna korrekt information och för att besökaren bör utföra symptomkontroll, checklista , 18.2 kB. för symtomkontroll ska finnas tillgänglig i entrén liksom handsprit. Besöksreglerna ska sitta väl synliga vid entrén. Affisch , 46.8 kB. som beskriver regler för besök till entrén.

Besökaren ska gå direkt till den person som ska besökas och inte uppehålla sig i gemensamma lokaler.

Bostäder enligt LSS

Regler för besök på särskilt boende enligt ovanstående  gäller också på vissa bostäder enligt LSS där det bedömts att särskilda regler för besök behövs.

Märkning av ytterdörr särskilt boende

När vi har en konstaterad smitta ska ytterdörren på boendet märkas med skylt om luftvägsinfektion , 42.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Daglig verksamhet

Information från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2022