Sjukresor vid covid-19

Information om sjukresor och resor till och från daglig verksamhet under rådande pandemi. Kapitlet är fastställt av medicinskt ansvariga sjuksköterskor Marita Jonsson och Carina Yngvesson.

Resa vid covid-19

Sjukresa för person med Covid-19

Ingen särskild transport finns för personer med covidsmitta.

Resa hem från daglig verksamhet vid misstänk smitta

När en omsorgstagare kommer till daglig verksamhet med symptom eller insjuknar under dagen gäller rutin för insjuknande på daglig verksamhet , 1 MB. särskilda rutiner för resan hem. , 1 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2022