Tillgänglighetsredogörelse

Växjö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur omsorgenshandbocker.vaxjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, tillgänglighetsproblem vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från omsorgenshandbocker.vaxjo.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@vaxjo.se eller ringa 0470-410 00. Svarstiden på e-post är maximalt 3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka e-post till info@vaxjo.se eller ring 0470-410 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar av webbplatsen som är otillgängliga beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll på webbplatsen som beskrivs nedan har bristande tillgänglighet på ett eller annat sätt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Kompletta beskrivande alt-texter saknas
  • Länktexter kan göras tydligare
  • Det finns PDF-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare
  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ
  • Det finns Word-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Kompletta beskrivande alt-texter saknas
  • Länktexter kan göras tydligare
  • Det finns PDF-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare
  • Det finns Word-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Vissa element på webbplatsen har otillräcklig kontrast.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Lämna synpunkter på tillgängligheten hos Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning, av www.omsorgenshandbocker.vaxjo.se. Senaste granskningen gjordes den 2 maj 2022.

Webbplatsen lanserades den 16 maj 2018.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2023