Larmhandboken

Inledning
I larmhandboken kan du som arbetar i verksamheter där det finns trygghetslarm (SOL-larm), skyddsåtgärds-/HSL-larm (Hälso- och sjukvårdslarm), nyckelgömmor/digitala nycklar och e-tillsyn (SOL), finna de rutiner, checklistor och information som behövs. Det förekommer även länkar till andra handböcker i vår verksamhet för att du ska få rätt och uppdaterad information.

Handboken är uppbyggd så att du finner den aktuella informationen som rör den fliken du är inne i, till exempel: Om du arbetar inom Ordbo (hemtjänst) och klickar på fliken "Ordinärt boende ÄO (hemvården)" i högerspalten så kommer du endast finna aktuell information och rutiner som rör den verksamheten. Alla annan information som rör alla verksamheter ligger direkt under huvudfliken.
- Ordinärt boende ÄO (Hemvård)
- Särskilt boende (ÄO)
- Särskilt boende (OMS-funk)
- Särskilt boende (AoV)
- Beskrivning av olika larm/produkter
- Kontakta larmsamordnarna


Mål
Att de som arbetar inom verksamheter som använder antingen ett eller flera av dessa produkter (vård-/trygghetslarm, skyddsåtgärder-/HSL-larm, gömmor/digitala lås och e-tillsyn), ska känna sig trygga och veta vad som gäller, samt att de som behöver larm ska få rätt typ av larm.

Innehållsansvarig för larmhandboken:
Larmsamordnare Carolina Smedberg "Carro"
Larmsamordnare Pär Kindstrand

"Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken"

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2021
Larmhandbok