Larmhandboken

Larmhandboken är uppstrukturerad utifrån vilket område du arbetar inom omsorgen i Växjö kommun.

I larmhandboken kan du som arbetar i verksamheter där det finns trygghetslarm (SOL-larm), skyddsåtgärds-/HSL-larm (Hälso- och sjukvårdslarm), nyckelgömmor/digitala nycklar och e-tillsyn (SOL), finna de rutiner, checklistor och information som behövs. Det förekommer även länkar till andra handböcker i vår verksamhet för att du ska få rätt och uppdaterad information.

Mål

Att de som arbetar inom verksamheter som använder välfärdsteknik, antingen ett eller flera av dessa produkter (trygghetslarm, skyddsåtgärderlarm, gömmor/digitala lås och e-tillsyn), ska känna sig trygga och veta vad som gäller, samt att de som behöver larm ska få rätt typ av larm.

Förkortningar som förekommer i larmhandbokens alla delar är:

 • SOL = Socialtjänstlagen
 • Skyddsåtgärdslarm-/HSL = Skyddåtgärdslarm (larmet utlösesav en specifik person och är individuellt förskrivet), inom Hälso- och sjukvårdslagen
 • Ordbo =ordinärt boende
 • Säbo = Särskilt boende
 • OMS-Funk = Omsorg funktionsnedsättning
 • AoV = Arbete och välfärd
 • BHL = Biståndshandläggare
 • EC = Enhetschef
 • HV = Hemvård
 • SSK = Sjuksköterska
 • PAS = Patients ansvarig sjuksköterska
 • AT = Arbetsterapeut
 • FT = Fysioterapeut (Sjukgymnast)

Sedan unde varje stycke kan det förekomma förkortningar men de finns det alltid på huvudsidan en förklaring av som menas med de förkortningar som finns unde den stycket

Innehållsansvarig och uppdatering av larmhandboken görs av:
Larmsamordnare Carolina "Carro" Smedberg

Innehållsansvarig och uppdatering gällande "Särskilt boende - Säbo (ÄO)" görs av:
Digitaliseringscoach Jennie Lagerwall

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 maj 2024
Larmhandbok