Larmhandboken

Larmhandboken är uppstrukturerad utifrån vilket område du arbetar inom omsorgen i Växjö kommun.

I larmhandboken kan du som arbetar i verksamheter där det finns trygghetslarm (SOL-larm), skyddsåtgärds-/HSL-larm (Hälso- och sjukvårdslarm), nyckelgömmor/digitala nycklar och e-tillsyn (SOL), finna de rutiner, checklistor och information som behövs. Det förekommer även länkar till andra handböcker i vår verksamhet för att du ska få rätt och uppdaterad information.

Mål

Att de som arbetar inom verksamheter som använder antingen ett eller flera av dessa produkter (vård-/trygghetslarm, skyddsåtgärder-/HSL-larm, gömmor/digitala lås och e-tillsyn), ska känna sig trygga och veta vad som gäller, samt att de som behöver larm ska få rätt typ av larm.

Innehållsansvarig för larmhandboken
Larmsamordnare Carolina Smedberg
Larmsamordnare Pär Kindstrand

Innehållsansvarig för Särskilt boende - Säbo (ÄO)
Digitaliseringscoach Jennie Lagerwall

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Larmhandbok