Ordinärt boende ÄO (Hemvård)

Rutinerna och råden är till dig som arbetar inom Ordinärt boende (hemvård), omsorgspersonal, sjuksköterska eller enhetschef.

Mål

Att medarbetarna som arbetar med trygghetsskapande teknik ska ha kunskap, kännedom och förståelse för hur tekniken fungerar, samt vad som krävs och att ansvaret följs gällande det.

Målsättningen med inställelsetiden på ett trygghetslarm är 30 min!

VIKTIGT!
Varje hemvårdsgrupp SKA spara ner telefonnumret som larmen rings ut till i gruppen!
Orsak: Detta telefonnummer får inte blockeras/spärras. Om detta skulle hända kommer inga larm in till gruppen och inga omsorgstagare får hjälp, vilket vore mycket allvarligt.

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webbplatsen Larmhandboken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2024
Larmhandbok