Ordinärt boende ÄO (Hemvård)

Rutiner och råden är till dig som arbetar inom Ordinärt boende (hemvård), omsorgspersonal, sjuksköterska eller enhetschef.

Mål

Att de som arbetar ska känna sig trygga och ha kunskapen för att hantera dessa produkter, samt vad som krävs och att ansvaret följs gällande det.

Målsättningen med inställelsetiden på ett trygghetslarm är 30 min!

VIKTIGT!! - Varje Hemvårdsgrupp SKA spara ner telefonnumret som larmen rings ut till gruppen!
Orsak: Detta telefonnummer får inte blockera/spärras. Om detta skulle hända, då kommer inga larm in till gruppen och inga omsorgstagare får hjälp. mycket allvarligt.

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webbplatsen Larmhandboken

Larmsamordnarnan gör en Pilottest under 1 år men start i februari månad 2023. Piloten handlar om att larmsamordanan tar över all larm och lås installation och avinstallation av tio hemvårdsgrupper i centrala växjö. Mer inforamtion kommer närmare februari 2024.

De olika flödena som har upptäckts i Piloten larm i Ordbo

De hemvårdsgrupper som ingår i piloten är:
Hovshaga HV
Anna Trolle HV
Öster HV
Centrum HV
Teleborg HV
Söder HV
Väster HV
Hov HV
Dalbo HV
Sommarvägen HV

Piloten görs för att se om vi i Växjö Kommun kan öka leveransen och korta ner tiden för ett larm/lås är installerat hos omsorgstagarena. Men även för att underlätta och avlasta undersköterskorna som redan nu har det tufft.

Där för börjar vi endast med de hemvårdsgrupperna som endast har centrala Växjö. Där av är inte Vikaholm HV (har även Vederslöv m.m.) och Öjaby HV (har även Gemla) med.

De hemvårdsgrupperna som ingår i piloten kommer att ha visst ansvar kvar:
- Daglig kontroll av rödingar i Icareonline (ICO).
- Byta batteri i larmknappar.
- Provlarma larmknappar som behövs.
- Byta av halsband/armband vid behov.
- Lättare felsökning av larm/larmknappar/lås.
- Om startning av E-tillsyner (tillsynskameror)
- Felsökning av skyddsåtgärder som kan finns hon omsorgstagarena.
- Installera vid behov "Reservlarm".
- Installera larmknapp om det fattas/bortslarvad.
- Byta trasig låsskalle vid behov.
- Uppdatering och löpande underhåll av Taggar/koder som hemvården/natten använder.

De uppgifter som larmsamordnarna tar över är:
- All installation och programering av nya larm.
- All monteringa av alla lås och accesslösningar. Gäller även gömmor på medicinskåp.
- All avinstallation/nedmontering av larm och lås.
- Om en larmknapp eller tillbehör ska bytas helt.
- Svårare felsökning och larm/lås fix.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023
Larmhandbok