Ordinärt boende ÄO (Hemvård)

Rutiner och råden är till dig som arbetar inom Ordinärt boende (hemvård), omsorgspersonal, sjuksköterska eller enhetschef.

Mål

Att de som arbetar ska känna sig trygga och ha kunskapen för att hantera dessa produkter, samt vad som krävs och att ansvaret följs gällande det.

Målsättningen med inställelsetiden på ett trygghetslarm är 30 min!

VIKTIGT!! - Varje Hemvårdsgrupp SKA spara ner telefonnumret som larmen rings ut till gruppen!
Orsak: Detta telefonnummer får inte blockera/spärras. Om detta skulle hända, då kommer inga larm in till gruppen och inga omsorgstagare får hjälp. mycket allvarligt.

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webbplatsen Larmhandboken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2022
Larmhandbok