Rutinen för besvarande och åtgärdande av trygghetslarm i Ordbo

Det här är en rutin som beskriver insatsen trygghetslarm, vilka behov insatsen ska uppfylla. Den ska också tydliggöra vilka riktlinjer och förhållningssätt som gäller när du besvarar och åtgärdar larm.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2024
Larmhandbok