Beskrivning av olika larm/produkter

Här hittar du information/bilder på de olika typer av larm/produkter som finns och används inom Växjö kommuns verksamheter.

Klisterlappen och eller Id.nr ska finns på alla larm/produkter som är större än en larmknappar.

Märkning larmprodukter

Klisterlapp för märkning av larmprodukter

SOL - Trygghetslarm Ordbo och Särbo, Övriga påkallandelarm, E-tillsyn

HSL - Skyddsåtgärds-/HSL-larm. Är ett förskrivet larm av sjuksköterska inom verksamheten eller enheten.

Övriga produkter som används

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Gilltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Larmhandbok