Beskrivning av olika larm/produkter

Klisterlappen och eller Id.nr ska finns på alla larm/produkter som är större än en larmknappar.

Märkning larmprodukter

Klisterlapp för märkning av larmprodukter

Här hittar du information/bilder på de olika typer av larm/produkter som finns och används inom Växjö kommuns verksamheter.

SOL - Trygghetslarm Ordbo och Särbo, Övriga påkallandelarm, E-tillsyn

HSL - Skyddsåtgärds-/HSL-larm = är ett förskrivet larm av sjuksköterska inom verksamheten/enheten.

Övriga produkter som används


"Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Gilltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken"

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2021
Larmhandbok