Beskrivning av olika larm/produkter

Här hittar du information/bilder på de olika typer av larm/produkter som finns och används inom Växjö kommuns verksamheter.

Klisterlappen och eller Id.nr ska finns på alla larm/produkter som är större än en larmknappar.

Märkning larmprodukter

Klisterlapp för märkning av larmprodukter

SOL - Trygghetslarm Ordbo och Säbo, Övriga påkallandelarm, E-tillsyn. Beskrivs de olika produkterna som finns inom Växjö Kommun Oms Ordbo, ÄO, Oms-funk ÄO, AoV samt privata

Skyddsåtgärds-/HSL-larm. Är ett förskrivet larm av sjuksköterska inom verksamheten eller enheten. Beskrivs de olika produkterna som finns inom Växjö Kommun Oms Ordbo, ÄO, Oms-funk ÄO, AoV samt privata.

Övriga produkter som används inom Växjö kommun Oms Ordbo, ÄO, Oms-funk ÄO, AoV samt privata.

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Gilltig version finns alltid på webbplatsen larmhandboken

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Larmhandbok