A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. ADL bedömning inför särskilt boende
 2. Administration
 3. Aktivitet/vila
 4. Aktivitet och inaktivitet
 5. Akutask
 6. Analys
 7. Analys av fall
 8. Andligt och kulturellt
 9. Andningsoxygen i kommunalt förråd
 10. Andnöd
 11. Ankelarmindex och tåtrycksmätning
 12. Anmälan om behov
 13. Anslutningsöversikt
 14. Ansvar
 15. Ansvar
 16. Ansvar
 17. Ansvar
 18. Ansvar för legitimerad personal och vård- och omsorgspersonal
 19. Ansvar och samverkan
 20. Ansvarsfördelning
 21. Ansvarsfördelning i kvalitetsarbetet
 22. Ansvarsfördelning mellan landstinget och kommunerna
 23. Ansvarsfördelning vid specialkosthantering
 24. Ansvarsnivåer
 25. Apotek
 26. Appva MCSS
 27. Aptitlöshet och illamående
 28. Arbetskläder
 29. Arbetskläder
 30. Arbetssätt och förskrivning av skydd
 31. Arbetsterapiprogram generellt
 32. Arkivering
 33. Arteriell insufficiens
 34. Arteriovenösa sår
 35. Asylsökande journal och byte av personnummer
 36. Att anpassa mat efter kultur och religion
 37. Att förebygga och behandla undernäring
 38. Att installera ett skyddsåtgärds-/HSL-larm inom Särbo ÄO
 39. Att installera ett SOL-larm inom Särbo ÄO
 40. Atypiska sår
 41. Avdelningschef Kommunrehab
 42. Avfall
 43. Avinstallation (avslutat)
 44. Avinstallation (avslutat) inom Särbo (OMS-Funk)
 45. Avinstallation (avslutat) inom Särbo ÄO
 46. Avinstallation av akutlarm inom Ordbo
 47. Avinstallation av nyckelgömma/accesslösning inom Ordbo
 48. Avinstallation av skyddsåtgärds-/HSL-larm inom Ordbo
 49. Avinstallation av trygghetslarm//akut-larm/nyckelgömmor/lås/skyddsåtgärds-HSL-larm inom Ordbo
 50. Avinstallation av trygghetslarm inom Ordbo
 51. Avslutande av skyddsåtgärd
 52. Avvikelsehantering
 53. Avvikelsehantering
 54. Avvikelsehantering
 55. Avvikelsehantering och riskanalys i vård och omsorg
 56. Avvikelser
 57. Avvikelseregistering