Aptitlöshet och illamående

Den vanligaste anledningen till att svårt sjuka människor förlorar aptiten är illamående, som oftast beror på sjukdom och/eller biverkan av behandling (till exempel läkemedel, strålning, cytostatika).

Andra orsaker till aptitlöshet kan vara förändrat luktsinne, förlust av smakupplevelser, problem från munhålan, diarré, förstoppning, illamående, smärta, depression eller trötthet.

Förslag till åtgärder

  • Behandla orsaken till illamående
  • Vid behov ge den enskilde smärtlindring vid måltiderna, till exempel lokal smärtlindring i munhålan
  • Servera maten så aptitligt som möjligt; duka trevligt, lägg upp maten vackert och vädra rummet. Sträva efter en lugn måltidsmiljö. Låt den enskilde få äta i sällskap med andra om han/hon önskar det.
  • Servera små och täta portioner. Utnyttja dygnets alla vakna timmar, och erbjud mat eller dryck närhelst den enskilde är sugen på något.
  • Erbjud energirik mat om det fungerar. Ibland kan illamående förvärras av fet mat, då fett i större mängd gör så att magsäcken tömmer sig långsammare. Tips på energirik mat finns i Nutritionshandboken.
  • Ibland är det lättare att dricka än att äta. Då kan flytande mellanmål vara ett bra alternativ. Rutiner vid ordination och förskrivning av kosttillägg samt tips på mellanmål finns i Nutritionshandboken.
  • Erfarenhet visar att kalla maträtter, salta livsmedel och torra livsmedel (till exempel kex eller skorpor) kan minska illamående.
  • Undvik starka dofter, till exempel parfym.
  • Läkemedelsbehandling enligt ordination vid behov.

Mer information om Nationella vårdprogrammet om Illamående och kräkningar. Länk till annan webbplats.

Mer information i Nutritionshandboken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juli 2022