Symtomkontroll, omvårdnad och rehabilitering

Vård och omsorg av svårt sjuka personer syftar till att lindra symptom på sjukdom samt skapa förutsättningar för ett så normalt liv som möjligt. En person som har haft svår obehandlad smärta, plågsamt illamående eller haft svårt för att andas en längre tid kan bli helt utmattad av plågorna.

När symtomkontrollen fungerar väl är det lättare för patienten att bearbeta sin situation psykologiskt och existentiellt.

Stöd för symtomskattning , 97.4 kB.

Stöd för munhälsobedömning , 93.8 kB.

VILS-låda

För att symptomlindring och behandling ska fungera väl och utan dröjsmål är det viktigt att försäkra sig om att rätt läkemedel och utrustning för behandling finns på plats i bostaden. För att säkerställa god beredskap finns därför en förteckning över material som bör finnas i den s.k. VILS-lådan , 12.9 kB..

Lista material

Det finns också en sammanfattande lista på sjukvårdsmaterial , 100.2 kB. för god omvårdnad. Listan innehåller också andra saker som behövs i samband med dödsfallet. Listan ska användas för att omvårdnadsarbetet ska fungera väl och för att inget materiellt ska fattas i samband med dödsfallet, vilket kan minska möjligheterna för ett fint och rofyllt avsked av den avlidne.

Även för anhöriga är symtomkontrollen viktig. De känner ofta stor hjälplöshet och ångest, när den enskilde lider av symtom som inte lindras: smärta, andfåddhet, illamående, klåda, hicka, illaluktande sår, flytningar osv. När symtomkontrollen fungerar underlättar det för anhöriga att slappna av och få en mer rofylld sista tid.

Rehabilitering

Personer som lider av svår sjukdom kan i perioder också vara i behov av rehabiliteringsinsatser t.ex. mellan krävande behandlingar för att så snabbt som möjligt komma tillbaka till ett ökat oberoende och självständighet. Rehabiliteringsinsatserna kan också syfta till att bibehålla kroppsfunktioner.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2023