Sorg och sorgearbete

Att förlora en närstående är en smärtsam upplevelse.

Gråt, förtvivlan och apati är några av närståendes uttryck för smärta och ibland uttrycks detta i en önskan att själv få dö för att därigenom återförenas med den avlidne. Ilska eller bitterhet – Varför skulle detta drabba mig? är en vanlig reaktion. llskan riktas inte sällan mot andra eller annat.

Insikten om förlusten och att förstå vilka förändringar dödsfallet innebär är nödvändig för att orka gå vidare.

Sorgens varaktighet är mycket varierande för olika personer. Det finns ingen säker tidsgräns då man kan säga att sörjandet är avslutat. Närstående som drabbas av en patologisk sorg behöver ett speciellt omhändertagande. Ju tidigare reaktionen noteras, desto tidigare kan man sätta in hjälpinsatser.

Du kan läsa mer om sorg t.ex. på:

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Svenska institutet för sorgbearbetning Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022