Andligt och kulturellt

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och människan har rätt att få utöva sin religion ända in i döden.

Vi ska ha en ömsesidig respekt för varandras uppfattningar och utbyta tankar och erfarenheter. Andligt och religiöst omhändertagande är en integrerad del av den palliativa vården. Att möta en människa där hon befinner sig, är en färdighet vi aldrig kan fullända, bara förbättra.

Olika religioner och etniska grupper har olika syn på sjukdom, sjukdomars orsaker och dessutom olika syn på hur vård ska ske på sjukhus eller i hemmet. Därför bör man redan vid första träffen ta reda på deras kulturella bakgrund och religion och vilka önskemål som finns när det gäller omvårdnaden.

Förslag till åtgärder:

Vid behov kontakta alltid tolk. Länk till beställning av tolk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för medarbetare i Växjö kommun.

Förmedla kontakt med en religiös företrädare om den enskilde önskar det.

  • Dagtid 09.00 -16.00 ska vi kontakta församlingsprästen eller Växjö kyrkliga samfällighet, telefon: 0470-70 48 00 .
  • I brådskande fall sök präst i beredskap. Detta görs via Centrallasarettets växel: 0470-58 80 00. De kan även förmedla till andra samfund.
  • Bårhusberedskap (närstående tar farväl av den avlidne), alla dagar även helg kl. 10.00-17.00 sök via Centrallasarettets växel 0470-58 80 00.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2021