Gåvor och testamente

Personal får ta emot enklare gåvor till exempel tårtor, blombuketter, frukt och chokladaskar från omsorgstagare och dess närstående, under pågående vård eller som tack för en god vård och omsorg.

Gåvorna får dock inte betinga något högre ekonomiskt värde och det är viktigt att omsorgstagaren/den närstående inte upplever att det finns förväntningar på gåvor. Personalen  måste vara säkra på att de inte utsätts för påtryckningar eller mutor.

Personal får inte ta del av eller vara delaktig i upprättande av testamenten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022