Efter döden

Här kan du läsa om rutin kring dödsfall och registerering i palliativa registret.

Efter döden

Rutiner kring dödsfall och omhändertagande av den avlidne beskrivs närmare i handboken Rutiner för hälso- och sjukvård under rubriken "Dödsfall". Kommunens personal ansvarar för att den döde omhändertas på ett värdigt sätt. 

Svenska palliativregistret

Sjuksköterskan registrerar dödsfallet i Svenska palliativregistret Länk till annan webbplats..

Kvalitetsregistret ska användas för egenkontroll och för att följa upp målen för kvalitén inom den palliativa vården på enheten. Resultaten i registret bör följas upp av sjuksköterska tillsammans med övriga teamet, inklusive omvårdnadspersonal och läkare.

Registret innehåller också mycket information  och är bra att använda som kunskapsbas vid sidan av det nationella vårdprogrammet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2023