Syfte

Syftet med detta dokument är att ge vägledning i det vård- och omsorgsarbete som görs för svårt sjuka personer i palliativ vård.

Målet är att säkra kvalitén i arbetet med svårt sjuka personer i livets slutskede.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022