Syfte

Syftet med detta dokument är att ge vägledning i det vård- och omsorgsarbete som görs för personer med palliativa vårdbehov.

Målet är att säkra en god vård av svårt sjuka och döende personer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2024