Social handbok

Inom omsorgsförvaltningen i Växjö kommun arbetar vi för att stärka individen för ett tryggt och självständigt liv. Handboken är en kvalitetssäkring för hur alla inom Växjö kommuns omsorgsförvaltning arbetar i enlighet med gällande lagstiftning.

Social handbok innehåller rutiner som berör Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (2001:453).

Ansvariga för handboken

I Växjö kommuns omsorgsförvaltning finns två socialt ansvariga samordnare (SAS) med ansvar för innehållet i den sociala handboken.

Anneli Garp
Anneli Gustavsson

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia. Giltig version finns alltid på webbplatsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2024