Våld i nära relationer

Våldsutsatta förekommer överallt i samhället. För att kunna motverka och minska våldet
är det av högsta vikt att alla vill se, vill veta och vågar att ställa frågan om våld. Denna rutin är framarbetad utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, HSLF-FS
2022:39 – Våld i nära relation.

Rutinen ska:

  • Vägleda anställda inom omsorgsförvaltningen i mötet med individer som är våldsutsatta. Rutinen omfattar vuxna omsorgstagare som blir utsatta för våld i nära relation och barn som har identifierat/hört eller själva varit utsatta för våld i nära relation.
  • Fungera som ett förvaltningsgemensamt stöddokument för att alla våldsutsatta ska få bästa möjliga bemötande och likvärdigt stöd i en utsatt situation.
  • Tydliggöra ansvarsfördelningen i arbetet mot hot och våld mellan omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd. Samt ansvarsfördelningen mellan olika yrkesprofessioner.
  • Utveckla ett långsiktigt och systematiskt förebyggande arbete, på alla nivåer, för att motverka våld i nära relationer och tidigt kunna erbjuda stöd och skydd till våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

Hela rutinen för atbetet med att minska våld i nära relationer , 624.5 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2024